Belaunaldi berriek gatazkaren historiarekin duten harremana aztertu du ikerketa batek = Un estudio investiga la relación que la juventud de Oñati tiene con la historia del conflicto armado

25 Ira 2018

Velte, Samara

Oñati's youth facing the armed conflict: analysing the discourses of the first post-conflict generation (Oñatiko gazteak gatazka armatuaren aurrean: gatazka osteko lehenbiziko belaunaldiaren diskurtsoak aztertzen) lanak hainbat gazteren diskurtsoen analisi linguistikoa egin du, iragana berreraikitzeko erabiltzen dituzten estrategia linguistikoak identifikatuz. Ondorioztatu duenez, gazteok gatazka oro har bere forma inmaterialetan bizi dute, sentimentu eta aurreiritzi forman, eta oro har segurtasun handiagoa adierazten dute eskolan jasotako diskurtsoak erreproduzitzerako garaian. Horrek hezkuntza erakundeen garrantzia nabarmendu du memoria kolektiboa eraikitzerako garaian.

---------

La investigación Oñati's youth facing the armed conflict: analysing the discourses of the first post-conflict generation (La juventud de Oñati ante el conflicto armado: analizando los discursos de la primera generación post-conflicto) se basa en el análisis lingüístico de los discursos de varios jóvenes, identificando las estrategias lingüísticas empleadas para reconstruir mentalmente el pasado violento. Según concluye, estos jóvenes perciben el conflicto más bien en sus formas inmateriales como sentimentos y prejuicios, y generalmente se muestran más seguros a la hora de reproducir discursos recibidos en contextos educativos. Esto pone de relieve la importancia de las instituciones.

Dokumentuak