Ikaslearen profila eta ikasketa-tarifak

Hautagaiak unibertsitateko graduatuak izan behar dira soziologian, zuzenbidean, gizarte-zientzietan edo soziologia juridikoarekin zerikusia duen beste edozein diziplinatan. Azken kurtsoko ikasleak onartu ahal izango dira aurreikusitako emaitza akademikoen arabera, baina lehen graduko diploma izan beharko dute masterreko kurtsoaren hasierarako.

Ahozko eta idatzizko ingelesa menperatu behar dute, eta ingelesez erraz irakurtzeko gai izan behar dute. Eskabidea online osatuta egoteaz gain, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:

  • Pasaportearen edo nortasun-agiriaren kopia;
  • Argazki-txartela;
  • Curriculuma;
  • Gradua behar bezala gainditu izana egiaztatzen duten kreditu edo ikasgaien transkripzioa edo kopia, gaztelaniaz, ingelesez, italieraz, frantsesez edo portugesez, edo zinpeko itzultzaileak gaztelaniara itzulita;
  • Graduko diploma ofizialaren kopia, gaztelaniaz, ingelesez, italieraz, frantsesez edo portugesez, edo zinpeko itzultzaileak gaztelaniara itzulita;
  • TOEFL, IELTS edo ingeleseko beste diploma baten diplomaren kopia, hizkuntza hori badakiela egiaztatzen duena;
  • Unibertsitateko irakasleek edo beste akademikoek idatzitako erreferentziazko bi gutun. Gutun horietan, hautagaiak lortutako kalifikazioak berretsi beharko dira.

GHEEtik kanpo emandako atzerriko titulazioa duten pertsonek ere online inprimaki hau bete behar dute aurreinskripzioa egin aurretik (Euskal Herriko Unibertsitatean master batean sartzeko baimena, GHEEtik kanpo emandako atzerriko titulazioa duena). Ziurtagiria bidali behar duzue, egin ondoren, master@iisj.es helbidera.

Master ikastaroaren tarifa 4.250 €-koa da: LSNEren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) arteko akordio formala betez (11.2 artikulua), kuota arruntak barne hartzen ditu matrikula eta LSNEk emandako zerbitzu gehigarriak. Maiatzaren 10ean onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, programan zure plaza formalki ziurtatzeko, 300,00 €-ko diru-sarrera egin beharko duzu zuzenean UPV/EHUren plataformaren bidez 2024ko maiatzaren 13tik maiatzaren 15era bitartean (kontuan izan Espainiako ordua/CEST).
Hori ezinbestekoa da matrikula egiteko, eskaintzen zaizun plaza onartzeko konpromisoa adierazten baitu.
Data horren ondoren, programan parte hartuko duela baieztatzeko gutun bat jaso beharko du, gordailuaren zenbatekoaren transferentzia garbiaren 300 euro inguruko frogagiriarekin batera.
Gordailuaren zenbatekoa ohiko matrikularen guztizko zenbatekotik (4.250 euro) kenduko da, baina ez da itzuliko azkenean izen-ematea bertan behera uztea eta master-programatik erretiratzea erabakitzen badu.
Gainerako 3950 euroak banku-transferentzia bidez ordaindu beharko zaizkio IISJri, IISJk adierazitako eguna baino lehen. Beraz, plaza erreserbatu eta hurrengo asteetan, gainerako matrikula-eskubideak ordaintzeko eskaera jasoko duzu gugandik.

LSNEari ordaintzeko kontu-zenbakia hau da:

Oñatiko Zuzenbidearen Soziologiako Nazioarteko Institutua
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Oñati (Gipuzkoa, Espainia)
Banku-kontuaren nazioarteko kodea
IBAN ES84 0182 0326 1000 1052 9952
Bankuaren identifikazio-kodea BBVAESMMXXX
Kontzeptua: "Zure abizenen gordailua"
Mesedez, bidali ordainketen egiaztapena eta egiaztagiria posta elektronikoz master@iisj.es masterreko koordinazio-taldeari.

Nazioarteko Masterreko programan parte hartuko duzula baieztatu ondoren, behin betiko izen-emate prozesua hasteko eskatuko zaizu. Inskripzio-prozesua osatzeko, jatorrizko dokumentuak zein fotokopiak aurkeztu beharko dituzu erkatzeko, edo fotokopia konpultsatuak. Kontsultatu LSNEko Masterraren Koordinazio Taldeari (master@iisj.es) dokumentu horiek aurkezteko prozedura.

Programako ikastaro solte batean edo gehiagotan matrikula daiteke, 400 €-ko tarifa ordainduta.

Para más información: 

Master Coordination Team

IISL Master Coordination Team
Avenida de la Universidad, 8
Apartado 28
20560 Oñati (Gipuzkoa) - Spain
T.: +34 943 78... Ver teléfono
E: master@iisj.es
  @IISJOnati