Euskal gatazka Transizioan: Trantsiziozko justiziaren mekanismoak Euskal Herrian aplikatuz

Editors: Edurne Iriondo

2011/12